Bermeoko arrain saltzaileak. Isabel Uriarte Garaik utzitako argazkia

Mende hasierako Gernika, zonaldeko komertzio gune nagusia da eta industriaren ezarpenerako oso eremu erakargarria. Mende osoan zehar ordea, nekazal populazioaren garrantzia ukaezina izango da. Gernikarrak, nekazaritza, industria eta komertzioaren artean biziko dira.

Gernikar emakumeak, ahal zuten jardueran ibiltzen ziren diru apur bat etxera eraman ahal izateko. 13 edo 14 urterekin eskolara joateari uzten zioten eta baserriko lanetan burubelarri, neskame, lantegi edota komertzio zein tabernetako zerbitzari moduan hasten ziren lanean. Hauek izaten ziren lanbide arruntenak baserri zein herriko neska gazteen artean:

Baserritarrak
Mende hasieran, emakume gehienak nekazal eremuan egiten zuten lan, baserrietan. Emakume baserritarrek, etxeko lanen ardura izateaz gain, soroan eta ikuiluan ere egiten zuten lan. Egin beharreko lan gehienetan hartzen zuten parte: landaketan, zainketan, bilketan, baserrian ekoiztutako produktuen salmentan...

Esneketariak
Herrira egunero joaten ziren gerrian kantina eta neurtzeko metalezko ontzia eskuan zutela, esnea etxez-etxe saltzera.

Arrain saltzaileak
Bermeotik, Mundakatik eta Elantxobetik etorri ohi ziren. Oso trebeak ziren otzarak eramaten eta esku bakarrarekin maneiatzen. Kolpe handiak ematen zizkieten, arrainak fresko mantentzeko otzaratan zeuden izotz zatiak apur zitezen. Trapu beltza biribilkatzen zuten buruan, gainean otzara jarri eta “Freskue! Freskue!” oihukatzen zuten geltokiko eskaileretan behera erdiko kaleetarantza abiatzen ziren bitartean.

Okinak
Euren gurdiak ogiz beteak ibiltzen ziren kaletan barrena. Negozio familiarra izaten zen okindegia eta emakumeek ogiaren elaborazio fase guztietan hartzen zuten parte. Normalean ogiaren salmenta emakumeen esku geratu ohi zen.

Ikazkinak
Etxez etxe ibiltzen ziren txirloraz beteriko sakuekin.

Koltxonerak
Egon zirela jakin dugu bildutako testigantzek horrela baieztatzen dutelako. Esneketariak, arrain saltzaileak, okinak, karbonerak edo koltxonerak kaletik saltzen edota euren zerbitzuak eskeintzen ibiltzeak, bizi handia ematen zien Gernikako kaleei.

Dendari eta Komertzianteak
Erdiko kaleak dendaz eta tabernaz beterik zeuden eta produktu konkretu batzuk saltzen emakumeek nagusitasun osoa zuten, janari eta oihalen salmentan adibidez. Mende hasierako negozioen jabeak ziren emakumeen artean asko alargunak ziren, dena dela emakumeen izena alarguntzean soilik agertu ohi zen idatzi ofizialetan.

Tabernariak, ostalariak
Tabernetan eta jatetxeetan ere, emakume langileen kopurua oso garrantzitsua zen. Tabernerak, tabernetako barran eta ostatuetako sutegietan lan egiten zuten. Gainera almazena ere zaintzeaz arduratzen ziren. Ostatu askoren jabeak ere emakumeak izaten ziren, edota, nahiz eta jabeak ez izan, askotan euren gidaritzapean egoten ziren.

Kioskoa. Gernikako Bakearen Museoari Gernikazarrak utzitako argazkia

Industriako langileak
Industriari dagokionez, XX. mendearen bigarren hamarkadatik aurrera industri lantegietan emakumeen partehartzea nahiko garrantzitsua zela esan beharra dago. Gernikako bi enpresetan egin zuten lan bereziki emakumeek, Los Pirineos S.A lantegian eta Industrial Vizcaina delakoan. Gernikatik ere, emakume asko joaten zen Zornotzara La Textil zeritzon lantegira lan egitera.
1917.an JYPSA fabrika sortzen dute Joyería y Platería de Gernika S.A eta hemen emakumeek postu desberdinetan egiten zuten lan: estanpadoa, leunketa…
1920. urterako, lanpostuen %20a emakumeek betetzen zuten, eta 1934an, 86 langileetatik 28 emakumeak ziren. Lan baldintzak gizonen antzekoak baziren ere, soldata txikiagoa jasotzen zuten, eta honek berdintasunaren aldeko aldarrikapenak etengabeak izatea ondorioztatu zuen.

Etxeko andreak
Mende osoan zehar emakumeen artean ogibide zabalduena etxekoandrearena izan da, hau da etxeko langilearena. Emakumeen esku egon da etxearen zainketa eta baita seme-alabena ere. Emakumeen egunerokotasunean eragin nabarmena izango duten elementuak etxeko lanak egiteko asmakizun berriak izango dira. Egunero burutu beharreko lan gogorrak erreztuko dituzte eta emakumeek denbora irabaziko dute (garbigailua, hozkailua, plantxa elektrikoa, lapiko expressa, gasezo labexkak...)

Jostunak
Emakumeek tradizionalki bete duten beste lan bat arropen konponketari dagokiona da. Jostunek garrantzi handia zuten. Dendetan oihalak erosi eta arropak egiten zituzten. Baina lan gehien ematen ziena arropen konponketa zen. Familiako alabaren bat josten jakiteak aberastasun moduan ulertzen zen. Lanbide honekin erlazionaturiko beste lanbide batzuk zeuden ere : brodatzaileak, lisatzaileak...

Ileapaintzaileak
XX. mende erdialdean zabalduko den lanbidea da hau, emakumeek euren itxurari ematen hasiko diren garrantzi berriaren isla gisa.

Idazkariak
Bulegoko lanak ere, emakumeek beteko dituzte mende erdialdetik aurrera. Hasieran emakumeen artean oso ogibide zabaldua ez bazen ere, denborarekin asko hazi zen lan hau egiten zuten emakumeen kopurua.

60. hamarkadatik aurrera, gero eta emakume gehiagok lan egingo dute etxetik kanpo eta honek, gizartean aldaketa sakonak eragingo ditu. Lan egiteko arrazoia ez da izango jadanik familiaren bizi iraupena ziurtatzea, baizik eta independentzia ekonomikoa lortzen hastea. Hala ere, aurreko garaietan bezala, ezkondu orduko soldatapeko lana utzi eta etxeko lanetara pasatze zen emakume asko.

Mendean emandako bilakaera, iraultzailea izan dela argi dago, bide luze honetan emakume askoren denbora eta indarra ezinbestekoa izan da.
Dena dela, bidea ez da amaitu.

Emakumeak Los Pirineos lantegian. Gernikako Bakearen Museoari Gernikazarrak utzitako argazkia

 

Gernika a comienzos de siglo, era un centro comercial importante y una zona muy atractiva para el establecimiento de la industria. Es, aún así innegable la importancia de la población que vivía del campo, es decir, que los guerniqueses y guerniquesas vivían de la agricultura, la industria y el comercio.

La mujeres de Gernika trabajaban en diversas actividades que les posibilitaban el poder llevar un dinero extra a sus hogares. Normalmente era a la edad de 13 o 14 años cuando dejaban de ir a la escuela y se ponían a trabajar duro en el caserio, como criadas, en fábricas, comercios o como sirvientas de las tabernas. Estos eran los trabajos más comunes entre las chicas jóvenes de los caserios o del pueblo:

Las aldeanas
A comienzos de siglo , una gran parte de mujeres trabajaban en el ámbiro rural, en los caserios. Las aldeanas además de tener la responsabilidad de los trabajos domésticos, se encargaban también de trabajar en el huerto y en la cuadra. Participaban en la mayoría de quehaceres a realizar, es decir, en la siembra, el cuidado, la recogida y la venta de los productos del caserio.

Las lecheras
Venían al pueblo diariamente llevando en su cintura la cantina y en su mano el recipiente de metal para medir. Vendían la leche de casa en casa.

Las vendedoras de pescado
Solían venir de Bermeo, Mundaka y Elantxobe. Eran muy hábiles llevando las cestas que manejaban con una sola mano. Dando grandes golpes a los bloques de hielo que traían en las cestas, mantenían el pescado siempre fresco. Llevaban la cesta sujeta en la cabeza con un trapo negro retorcido y al grito de “Fresco, fresco” bajaban las escaleras de la estación camino a las calles centrales.

Lumoko Roskillera. Jose Luis Abaunzaren bilduma

Las panaderas
Andaban con sus carros llenos de pan por las calles. La panadería solía ser un negocio familiar en el que las mujeres participaban en las diferentes fases de elaboración del pan. Normalmente la venta de pan corría a cargo de las mujeres.

Las carboneras
Andaban de casa en casa con sacos llenos de virutas.

Las colchoneras
Se tiene conocimiento de que hubo en Gernika también varias colchoneras gracias a los testimonios de la gente.

El que hubiera lecheras, vendedoras de pescado, panaderas, carboneras o colchoneras por las calles de Gernika ofrecía una vidilla especial a las calles de Gernika.

Gernikako komertzioa. Jose Luis Abaunzaren bilduma

Las tenderas y comerciantes
Las calles del centro de Gernika estaban repletas de tiendas y tabernas y, las mujeres tenían la un claro predominio en la venta de comestibles, telas, etc.
Muchas de las dueñas de negocios de principios de siglo eran mujeres viudas, aún así cabe resaltar que los nombres de las mujeres sólo aparecían de manera oficial al enviudar.

Las taberneras y hospederas
El número de mujeres que trabajaban en tabernas y restaurantes era elevado. Las taberneras trabajaban en la barra de las tabernas o en la cocina de los hostales. Además de realizar este trabajo, se encargaban también del almacen. Muchas de las dueñas de los hostales eran mujeres, o en el caso de no ser las dueñas eran regentados por ellas.

Trabajadoras de la industria
En lo referente a la industria, cabe destacar el importante número de mujeres trabajadoras en la industria a partir de la segunda década del siglo XX. Las mujeres trabajaban principalmente en dos empresas de Gernika, en la fábrica Los Pirineos S.A y en llamada Industrial Vizcaina. Muchas mujeres de Gernika iban a trabajar también a Amorebieta a la fábricallamada La Textil.
Otras mujeres también trabajaron en la fabrica JYPSA Joyería y Platería de Gernika S.A. creada en 1917 llevando a cabo diferentes labores: estampado, pulido...
En el año 1920 un 20% de los trabajos eran realizados por mujeres y en 1934 de 86 trabajadores 28 eran mujeres. Aunque las condiciones laborales eran parecidas a las de los hombres, no ocurría lo mismo con los sueldos, lo cual desembocó en continuas reivindicaciones para la mejora de las condiciones laborales.

La amas de casa
El oficio más común durante todo el siglo XX entre las mujeres ha sido el de ama de casa, es decir, el de trabajdora del hogar. Siempre ha estado en manos de las mujeres el cuidado y la atención de la casa así como el de los niños.
Uno de los factores que más repercusión tiene en el trabajo doméstico de las mujeres, es el de los nuevos inventos domésticos. Éstos agilizarán y aliviarán el arduo trabajo a realizar diariamente (la lavadora, el frigorífico, la plancha eléctrica, la olla express, las cocinas de gas...)

Juanita Mugartegi eta beste bi emakume josten. Gernikazarra Historia Taldeari erositako argazkia

Las costureras o modistas
Otra de las labores desempeñadas tradicionalmente por mujeres es la relativa al arreglo de las ropas. Las costureras o modistas tenían gran importancia. Compraban las telas en las tiendas y luego confeccionaban los vestidos y ropas. Lo que más trabajo les llevaba era el arreglo de las ropas. El tener en la familia una hija costurera o modista, era considerado una riqueza. Había tambien otros trabajos relacionados con este último: bordadoras, planchadoras...

Las peluqueras
Este es un oficio que se propagó bastante a partir de mediados de siglo, siendo reflejo del momento en el que las mujeres comenrzaban a darle más importancia a su apariencia.

Las secretarias
El trabajo de las oficinas era también realizado por mujeres, a partir de mediados de siglo. Aunque este no fuera un oficio muy usual entre las mujeres, con el tiempo se incrementó enormemente el número de mujeres secretarias u oficinistas.

Es a partir de la década de los 60 cuando cada vez más mujeres comienzan a trabajar fuera de sus casas, lo que supuso grandes cambios sociales. La razón de trabajar fuera de casa no sería tanto el asegurar la subsistencia de las familias sino el empezar a conseguir una independiencia económica inexistente hasta entonces. Aun así, seguía siendo muy habitual –como en épocas anteriores– el dejar de trabajar en un trabajo a sueldo para pasar a ser ama de casa tras el matrimonio. La evolución que se ha dada a lo largo del siglo XX ha sido revolucionaria, pero, para ello, ha sido imprescindible el tiempo y la fuerza dedicada por muchas mujeres.
El camino está aún por terminar
.

 
Emakumeak Gernikako merkatuan. Jose Luis Abaunzaren bilduma
 
Bollar konfiteria 60.ko hamarkadan. Gernikako Bakearen Museoari Gernikazarrak utzitako argazkia
Emakumeak industrian. Gernikako Bakearen Museoari Gernikazarrak utzitako argazkia
Etxeko andrearen lana (muntaia). Emili Intxaustik utzitako argazkia