AURKEZPENA

Ekimen honen bidez, XX. mendeko gernikar emakumeak eta Gernikan lan eta bizi izan diren emakumeak ezagutzeko ate bat zabaldu nahi dugu, herriko protagonista ahaztu hauei omenaldi xume bat egin euren izenak eta aurpegiak berreskuratuz. Gure amak, amumak eta berramumak ezagutu, gure herria ere hobeto ulertu ahal izateko. Izan diren sujeto aktibo moduan berreskuratu nahi izan ditugu, gure historia, ikuspegi berri batetik ikusteko aukera eskeiniaz. Honetarako iturririk preziatuena erabili dugu, hau da emakumeen ahotsa. Hainbeste urtetan isilik mantendu den emakumeen ahotsa.

Beraz, XX.mendeko gernikar emakumeak eta emakumeen bizitza eta lana Gernikan, hauen ahotsak eta bizipenak berreskuratzen saiatu gara, erakusketa eta ikerketa hau hiru atal nagusitan banatu ditugularik.

1. Emakumeak egunerokotasunaren esparruetan
- Familia
- Sexualitatea
- Erlijioa
- Hezkuntza
- Lana
- Aisialdia

2. Emakumeek herrian egindako ekarpenak
- Politika
- Gizarte mugimenduak
- Artea
- Kirola

3. Emakume begiradak bonbardaketan

Emakumeen historia idazten hasteko lehenengo pausu hau aurrera eramatea posiblea egin duzuen emakume guztiei,
MILA ESKER

Andrea Aiape Arbe.

 
 

INTRODUCCIÓN

Mediante esta iniciativa, hemos querido recuperar la historia de las mujeres guerniquesas y las mujeres que han vivido y trabajado en Gernika en el siglo XX. Pretendemos, por tanto, hacer un sencillo homenaje a las protagonistas olvidadas de nuestro pueblo recuperando sus nombres y sus caras. Trataremos de conocer mejor a nuestras madres, abuelas y bisabuelas, para comprender mejor a nuestro pueblo. Hemos querido recuperar esta historia de mujeres como lo que han sido, es decir, como sujeto activo de la historia, ofreciendo, de esta forma, una manera diferente de ver la historia. Para ello hemos utilizado la fuente más preciada, la voz y el testimonio de las mujeres, esa voz acallada y silenciada durante tanto tiempo.

Es, por tanto, el objetivo de este trabajo de investigación y de esta exposición el recuperar los testimonios y las vivencias de estas mujeres guerniquesas o que han vivido y trabajado en Gernika. Todo este trabajo se vertebra en tres ejes.

1º Los ámbitos cotidianos de las mujeres
- La Familia
- La Sexualidad
- La Religión
- La Educación
- El Trabajo
- Tiempo libre

2º Las aportaciones de las mujeres en el pueblo
- La política
- Los movimientos sociales
- El arte
- El deporte

3º Las miradas de las mujeres en el bombardeo

A todas las mujeres que habéis hecho posible este primer paso en la recuperación de nuestra historia,
MUCHAS GRACIAS

Andrea Aiape Arbe.